دسته: الکتروموتور استوک

  • الکتروموتور استوک به چه کالایی گفته می شود؟

    الکتروموتور استوک به چه کالایی گفته می شود؟

    الکتروموتور استوک به هرنوع کالا گفته می‌شود که از طریق فروش، اهدا یا شیوه‌های دیگر، به کاربر نهایی دوم یا چندم منتقل می‌شود. ممکن است کالای دست دوم فروخته یا منتقل نشود و تنها به دلیل نو نبودن، واژه مستعمل، دست دوم یا استوک برای آن به کار می‌رود. در این بخش قصد داریم برخی از الکتروموتورهای استوک ( […]