دسته: گیربکس خورشیدی

  • گیربکس خورشیدی چیست؟ مزایا و معایت گیربکس خورشیدی

    گیربکس خورشیدی چیست؟ مزایا و معایت گیربکس خورشیدی

    گیربکس خورشیدی چیست؟ گیربکس خورشیدی یا سیاره ای ساختارش به این گونه می باشد که یک دنده در مرکز قرار دارد و دو یا چند دنده همزمان به صورت سیاره به دور دنده مرکز می گردند دلیل نامگذاری به خورشیدی سیاره ای  به همین خاطر است به دلیل درگیری همزمان دو یا چند چرخ دنده […]