دسته: پمپ سیرکولاتور

  • پمپ سیرکولاتور چیست | کاربرد های پمپ سیرکولاتور

      پمپ سیرکولاتور چیست؟ پمپ سیرکولاتور برای گردش آبگرم در دو نوع خطی و زمینی ساخته می شود سیرکولاتور آبگرم برای قرار گرفتن در مدار سیستم حرارت مرکزی بر مبنای دبی آبگرم ساختمان می باشد. چنانچه این دبی کم باشد از پمپ خطی استفاده می شود که روی خطوط لوله نصب می گردند و اگر دبی […]