دسته: پمپ شناور

  • راهنمای انتخاب پمپ آب شناور – پمپ شناور چاه آب 

    راهنمای انتخاب پمپ آب شناور – پمپ شناور چاه آب 

    راهنمای انتخاب پمپ آب شناور – پمپ شناور چاه آب  پمپ شناور چاه آب برای بیرون آوردن و تخلیه چاه های عمیق و نیمه عمیق مورد استفاده قرار می گردد .  معمولا از پمپ شناور در مواقعی که چاه دارای ارتفاع بیشتر از ۳۰ متر باشد مورد استفاده قرار می گیرد . معمولا شناور ها را می توان […]