دسته: پمپ های خاص

  • پمپ آب های خاص چه نوع پمپ هایی هستند

     پمپ آب های خاص چه نوع پمپ هایی هستند پمپ های مورد نیاز صنایع کشور اعم از حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و یا  صنایع غذایی و صنایع جنبی مانند : کارخانجات سیمان، اسیدسازی و غیره که بطور عام در بازار نبوده و یا  تحت لیسانس شرکت های خاص خارجی ارائه می گردند، را با نام […]